salli - 2013-07-28 16:25:34

http://www.4lomza.pl/index.php?k=699

kamcia - 2014-01-25 22:52:51

„Kobieta uczennicą Jezusa”
„Prawdziwie szukać Boga…czyli droga św. Benedykta”

Rekolekcje dla Dziewcząt
w dniach od 04.02. 07.02. 2014 r.
prowadzi o. Konrad Małys OSB- benedyktyn z Tyńca

W programie:
wgłębienie się w tajemnicę Liturgii
praca w grupach
(warsztaty muzyczne oraz plastyczne)

Wziąć ze sobą:
Pismo Święte, chęć do dzielenia się talentami

śpiwór, instrument muzyczny (jeżeli masz)

*Prosimy o zgłoszenie się najpóźniej do 31.01. 2014 na adres:
Opactwo Mniszek Benedyktynek
Dworna 32. 18-400 Łomża,
e-mail: benedyktynki@4lomza.pl
tel.: 086/216 49 63.