Caritas - 2008-09-21 17:59:54

"Ten twój ideał, twe powołanie - to... szaleństwo. A inni - twoi przyjaciele i twoi bracia to szaleńcy... Prawda, że czasami słyszałeś w głębi serca taki głos? - Odpowiadaj bez wahania, że dziękujesz Bogu za zaszczyt należenia do takiego "domu wariatów". (św. Josemaria Escriva, "Droga", 910)

Śliwka - 2008-09-21 18:41:49

"Miejcie wiarę, a zobaczycie cuda" św. Jan Bosko

" A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi" św. Augustyn

" Zmartwychwstały Chrystus czyni życie ludzkie nieustającym świętem" św. Atanazy

" Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące" św. Brat Albert Chmielowski

na razie tyle ;)

Caritas - 2008-09-21 19:44:52

"Choćbyśmy w walce o realizację naszego powołania musieli umrzeć, to byłby to najpiękniejszy dzień w naszym życiu." św. Joanna Beretta-Molla

Rita - 2008-09-21 20:52:38

,,To nasze największe szczęście: że jesteśmy kochane przez Boga i że Go kochamy." bł. Sancja

,,Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy." bł. Teresa Benedykta od Krzyża

,,Dobra droga to ta, po której idąc, mamy oczy bez przerwy wzniesione ku Bogu." św. Augustyn

Caritas - 2008-09-21 21:12:43

"Nie bój się, nie przerażaj się i nie bądź zdziwiony, ani też nie kieruj się fałszywą roztropnością. Wezwanie do spełnienia woli bożej - a także powołanie - przychodzi nagle, jak w przypadku Apostołów: spotkać Chrystusa i pójść za jego wezwaniem... - Żaden nie miał wątpliwości: poznanie Chrystusa i pójście za Nim to było jedno i to samo." Św. Josemaria Escriva ("Kuźnia", 6)

(pewnie często będę wpisywać jego teksty, mam pod ręką "Drogę", "Bruzdę" i "Kuźnię", więc wystarczy otworzyć, żeby znaleźć coś ciekawego... :])

Rita - 2008-09-24 21:30:38

nie wiem gdzie to umieścić, a bardzo mi się podoba, więc niech będzie tu ;)
Kartka podarowana bratu Leonowi przez św. Franciszka


Uwielbienie Boga Najwyższego

1Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
2Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17, 11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).
3Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).
4Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5),
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
5Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5),
Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2),
Ty jesteś orzeźwieniem.
6Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

Błogosławieństwo dla brata Leona

1Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
2Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem (por. Lb 6, 24-26).
3Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie (por. Lb 6, 27b).

Promyczek dla Nieba:) - 2008-12-23 16:54:56

"O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę an wszystko okiem wiary. łaska, która jest dla mnie w tej  godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi i nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki" (Dz.62)

Caritas - 2008-12-23 18:06:59

"Pan Bóg zaprasza nas do ogrodu. Od Ciebie zależy, jaki zrobisz bukiet, ale przecież to On daje wzrost kwiatom!"
"Nasze życie jest tkaniną, w której są też czarne nitki. Gdybym je wyciągnęła, pozostałyby dziury."

(Zdania z wywiadu z Antoniną Krzysztoń z "Gościa Niedzielnego")

Promyczek dla Nieba:) - 2008-12-23 18:51:47

"Jestem rzeczywiście szczęściarzem! Obdarzono mnie bogactwem jeszcze jednego dnia życia."
"Przestań myśleć dokąd Cię woła, kiedy słyszysz jak mówi:CHODŹ!"
"Jestem wystarczająco bogaty, jeśli mogę usłyszeć dźwięki muzyki, śpiew ptaka i ludzkie głosy."

siostrzyczka - 2008-12-24 11:10:28

"Radość jest znakiem serca, które bardzo kocha Boga" M.D.Mazzarello
"Dusza jest bardziej tam, gdzie kocha niż tam, gdzie żyje" św. Jan od Krzyża
"Kochaj wszystkich, kochaj wszystkie twoje siostry, kochaj je zawsze w Panu, ale twojego serca nie dziel z nikim, niech całkowicie należy do Jezusa" M.D.Mazzarello
"Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna - w pokorze pochylają się ku ziemii" Erskine Caldwell
"Wszystko na drodze do nieba jest niebem, ponieważ Jezus powiedział: "Ja jestem drogą"" św.Franciszek z Asyżu

Rita - 2009-01-04 21:24:40

,,Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro" św.Izydor
,,Bądźmy więc gotowi, gdy Pan nas do Siebie przyzywa" św.Cyprian
,,Pamiętajmy jedni o drugich"  św.Cyprian
,,Mamy czynić wolę Bożą, a nie swoją."  św.Cyprian
,,Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością." św. Augustyn
,,Kto śpiewa, podwójnie się modli" św. Augustyn
,,Ucz się tańczyć, w przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieć, co z tobą począć, człowiecze!" św. Augustyn :D

Nomines - 2009-01-11 22:20:32

"Raz wybrawszy codziennie wybierać muszę" św. Augustyn

Promyczek dla Nieba:) - 2009-01-12 11:55:46

"O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a szarzyzna i monotonia dnia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska,która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi i nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki" (Dz.62)

Służebnica Pana - 2009-01-12 15:40:41

"Bądź dobrej myśli, wstań Jezus woła Cię" (por. Mk 10,49)

renia.goralska - 2009-01-12 17:27:53

Powiedzieć"Tak" na wezwanie Boże,
na zwiastowanie każdej chwili,
to być całkowicie obecnym.
Jeżeli mówisz"Tak" chwili obecnej,
pozwalasz na mistyczne wcielenie się w Ciebie Syna.
Jeżeli mówisz"Tak" obecnej pracy,
pozwalasz na kończenie dzieła stworzenia w Synu.
Jeżeli mówisz"Tak" obecnemu wysiłkowi,
pozwalasz na odkupienie w Synu...

W Bogu jest tylko radość,
bo to jest tylko dawanie się.
Bóg jest radością,
więc gdy się oddajesz Bogu,
oddajesz się radości...

Lenka - 2009-01-12 18:14:21

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia1.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
Syr 2,1-6
--------------------------------------------------
Oberżysta z Emaus - patron wszystkich tych. którzy mówią: GDYBYM TAK WIEDZIAŁ
Gdybym tak wiedział, tamtego dnia, gdy byłem młody i moje serce płonęło słuchając Słowa, gdybym wiedział, że to On do mnie mówił, porzuciłbym wszystkie te głupstwa, które mnie przytłaczały, by lepiej Go słuchać...
Gdybym tak wiedział, gdy całe życie stało przede mną otworem, gdybym tak wiedział,że to On dawał mi to życie jedyne bym pracował dla Królestwa Niebieskiego, gdybym tak wiedział, o ileż lepiej pokierowałbym nim...
Gdybym tak wiedział, gdy przygniatało mnie cierpienie, że to On stawia mnie przed tym doświadczeniem, by dać szansę mojej wierności, gdybym tak wiedział,  ileż miłości włożyłbym w niesienie tego Krzyża...
Gdybym tak wiedział, tyle razy w moim życiu, jeszcze przed chwilą, że to był On, ten meżczyzna, ta kobieta, którzy potrzebowali mnie, mojego czasu..
gdybym wiedział..
JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO!
JESZCZE TYSIĄC RAZY W TWOIM ŻYCIU, NAWET ZA CHWILĘ... TO BĘDZIE ON! STARAJ SIĘ TYM RAZEM GO NIE PRZEGAPIĆ!!!
--------------------------------------------------
O Panie Boże mój!
Mam być światłem, a jestem pełen cienia,
Mam być pocieszycielem, a jestem pełen smutku,
Mam dodawać odwagi, a jestem tak zlękniony,
Mam dawać ciepło, a jestem tak zimny,
Mam dawać nadzieję, a jestem tak rozproszony,
Mam wskazywać drogę, a jestem tak zagubiony,
Mam być spokojny, a jestem jak wzburzone morze,
Mam słuchać, a wciąż tylko mówię,
Mam być źródłem, a jestem pustynią,
Mam być świecą, a jestem tylko woskiem,
Mam być miłosierny, a jestem tak niesprawiedliwy,
Mam być bliski, a jestem tak daleko,
Mam trzymać pion, a leżę na ziemi,
Mam być drogą, a jestem ślepą uliczką,
Mam być kolorem, a jestem szarą szarością.
Panie Boże mój!
Wybacz mi moją ciemność..
Ty bądź moim światłem,
bądź oliwą w mym kaganku!

Służebnica Pana - 2009-01-12 19:11:06

"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić. Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum, obecny jest dobry Bóg; Jemu otwierajmy serce; że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy; oto najlepszy sposób modlitwy" św. Jan Maria Vianney

renia.goralska - 2009-01-12 21:38:03

"Każdego dnia
żyj od nowa!

Jesteś odmienionym człowiekiem, gdy się dziwisz,
że każdego poranka znowu jest słońce;
gdy jesteś szczęśliwy,
twoje oczy widzą,
twoje ręce czują,
twoje nogi chodzą,
a twoje serce bije.

Jesteś nowym człowiekiem, gdy w pełni
zdajesz sobie sprawę z tego, że żyjesz;
gdy potrafisz sobie uświadomić,
że dziś zaczyna się pierwszy dzień
z całej reszty twojego życia.

Jesteś jak nowo narodzony, gdy czystym spojrzeniem
przypatrujesz się ludziom i rzeczom,
gdy umiesz się jeszcze śmiać,
gdy potrafisz się cieszyć
zwyczajnym, małym kwiatkiem
na drodze swojego życia...":)
Phil Bosmans

Caritas - 2009-01-12 21:46:41

"Ach! gdybyś wiedziała, jak bardzo Dobry Bóg jest obrażany! Twoja dusza tak doskonale nadaje się do tego, żeby go pocieszać. Miłuj Go do szaleństwa za tych wszystkich, którzy Go nie kochają."
Św. Tereska od Dzieciątka Jezus

Rita - 2009-01-15 19:10:39

Panie,
Naucz nas ubierać się na co dzień
W naszą ludzką naturę,
Jakby w suknię balową,
Która pozwoli nam przyjąć Ciebie
Wszystkie jej detale jak należne klejnoty.
Spraw, byśmy przeżywali swe życie,
Nie jak grę w szachy, gdzie wszystko jest przemyślane,
Nie jak mecz, gdzie wszystko jest trudne,
Nie jak teoremat, od którego pęka głowa,
Lecz jak święto bez końca,
Gdzie wszędzie się Ciebie spotyka,
Jak jakiś bal,
Jak taniec,
W ramionach Twojej łaski,
Przy potężnej muzyce Twojej miłości.
Panie, przyjdź i zaproś mnie do tańca!  :)

Caritas - 2009-01-31 14:59:57

skrót z mojego podpisu, to parafraza jezuickiej dewizy:

"Ad majorem Dei amorem"
bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Rita - 2009-02-04 21:52:19

Nie sprzedawaj duszy diabłu, Bóg da ci za nią więcej.- Zarko Petan

W życiowych przeciwnościach jedynie nadzieja może ocalić człowieka.- Menander

To, co wyrządza największe zło szatanowi, to, czego on lęka się najbardziej, to przestrzeganie postanowień uczynionych w czasie spowiedzi- św. Jan Bosko

Nigdy nie usłyszałem, żeby jakiś heretyk nawrócił się siłą elokwencji czy wyszukanego wywodu, ale za to słyszałem, że nawrócił się łagodnością; prawdą jest, że cnota ta jest silna w zdobywaniu ludzi dla Boga- św. Wincenty

Tereska - 2009-02-05 10:53:26

"Milujacemu Boga wszystko pomaga ku dobremu" Sw Pawel

Sposoby osiagniecia doskonalosci:

1.W zachowaniu.- Rownosc usposobienia, prawosc, prostota, skromnosc, slodycz, stalosc
2.W rozmowach.- Wesolosc bez rozproszenia, wstrzemiezliwosc w slowach, unikanie wynioslosci, zaparcie siebie, nieskwapliwosc w udzielaniu rad
3.W uchybieniach.- Pokorne i szczere wyznanie, gleboka bolesc bez przygnebienia - uciekanie sie do Boga zdanie sie na jego milosierdzie
W ciezszych upadkach.- Nieznechecac sie lecz obudzic natychmiast akt zalu doskonalego z postanowieniem rychlego odprawienia spowiedzi.
4.W przystepowaniu do Sakramentu sw.- Czystosc serca i intencji, oderwanie od zbyt ziemskich upodoban, wiara zywa, czynna zarliwosc, pragnienie Najsw. sakramentu
5.Wzgledem Boga.- Ufnosc dziecieca, szukanie woli Bozej, spokojne bez niepokoju poddanie sie jej, Posluszenstwo szybkie, mezne, bez zastrzezen wszystkim przykazaniom Bozym i koscielnym
6.Wzgledem bliznich.-Ze wszystkimi: Serdecznosc, uprzejmosc - znoszenie wad drugich
                             -Z przelozonymi: Czesc uszanowanie, posluszenstwo
                             -Z rownymi: uprzejmosc bez ponizania sie, milosc blizniego, budzenie szacunku unikajac     zbytniej poufalosci
                              -Z podwladnymi: wyrozumialosc, cierpliwosc, dobroc
                              -Z przyjaciolmi: milosc, milosierdzie   
7.Wzgledem siebie,- Scisla sprawiedlowosc, wyrzeczenie siebie istotne i trwale, cierpliwosc w doswiadczeniach
8.Co do ciala.- Sumienna przyzwoitosc, starannosc umiarkowana, surowosc przezorna, umiarkowanie w  wszystkim
9.Co do wyobrazni.- Spokoj niewzruszony wobec jego zboczen, pogarda dla jego urojen, odwracanie uwagi od jego natrectwa
10.Co do rozumu.- roztropne niedowierzanie jego wiedzy. szczesliwa nieswiadomosc jego zaslug, swiete uzycie jego talentow
11.-Co do serca.- wiernosc w odtracaniu niepokojow, czujnosc na wszelkie jego poruszenia, ofiara ze wszystkiego co sprzeciwia sie woli Bozej
12.-Zycie z wiary.- przystosowanie do Jezusa Chrystusa w myslach, slowach, uczuciach i czynach, zaleznosc od jego Ducha w wszystkim.
autora tego nie znam

Tereska - 2009-02-14 00:11:30

a to tak odnosnie dzisiejszego swieta


"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
[...]
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość."
1Kor. 13; 1-10, 12-13 BT.

Służebnica Pana - 2009-02-14 00:22:17

"Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu."


"Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś". św. Augustyn

Kasia K - 2009-03-28 12:38:06

"Miłość mi wszystko wyjaśniła
  Miłość mi wszystko pokazała,
  dlatego wybieram tę Miłość,
  gdziekolwiek by przebywała" :love:

             Karol Wojtyła

Łucja - 2009-03-28 21:00:11

"Dlatego chcę ją przynęcić,
na pustynię ją wyprowadzić,
i mówić jej do serca.
Oddam jej znowu winnice,
dolinę Akor uczynię bramą nadziei -
i będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości,
gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana -
że nazwie Mnie: "Mąż mój",
a już nie powie: "Mój Baal".
Usunę z jej ust imiona Baalów
i już nie będzie wymawiać ich imion.
W owym dniu zawrę z nią przymierze,
ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym,
i z tym, co pełza po ziemi.
Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju,
i pozwolę jej żyć bezpiecznie.
I poślubię cię sobie [znowu] na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie.
Poślubię cię sobie przez wierność,
a poznasz Pana."
[Oz 2, 16-22]
:heart:

Rita - 2009-04-05 21:20:00

Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać- św. Augustyn

Tak bardzo lubię mówić Jezusowi, że Go kocham- bł. Hiacynta Marto

Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha- sw. Jan Maria Vianney

Bogu się służy tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce- o.Pio

Meredith - 2009-04-06 19:33:21

,,Mieczem moim miłość????!” św.Teresa od Dzieciątka Jezus
"Lepiej milczeć i wydawać się głupim niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." Mark Twain
"Naprawdę mogę się cieszyć i nikt nie może mnie takiej radości pozbawić, ponieważ osiągnęłam to, czego pragnęłam pod niebem." św. Klara
Chrystus - to przepaść pełna światła... ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić. Franz Kafka
"Daj mi duszę,resztę zabierz..." św.Jan Bosko

Mnich to ktoś, do kogo Bóg przemówił, kogo oczarował, kto dał Mu się uwieźć;pali się w nim odtąd niegasnące pragnienie widzenia Bogai nawiązania z Nim dialogu miłości coraz to większej i nie mającej końca. P. M. Delfieux

:heart:

Kila - 2009-04-06 19:39:07

"Musimy Kochać Nam Nie Wolno Nienawidzić" – JPII :heart:

Rita - 2009-04-23 18:58:44

,,Bóg nie tylko znosi nas grzesznych, ale nadto obsypuje darami"- bł. ks. Michał Sopoćko
:heart:
,,Modlitwa jest światłem duszy" św. Jan Chryzostom
:heart:
,,Nie istniej prawdziwie piękne życie bez ducha ofiary" kard. Stefan Wyszyński
:heart:
,,By dojść do posiadania wszystkiego, nie chciej posiadać czegokolwiek" św. Jan od Krzyża
:heart:
,,Jesteś smutny, mój synu? Módl się! spróbuj, a zobaczysz" św. Josemaria Escriva
:heart:
,,Ostatnie słowo jest więcej warte niż pierwsze" św. Izydor
:heart:
,,Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim" św. Franciszek
:heart:
,,Dokąd mogłem uciec od siebie samego? św. Augustyn
:heart:
,,Bóg często mówi tak cicho, że łatwo go nie usłyszeć" Karl Rahner
:heart:
,,Człowiek jest stworzony z miłości i dla miłości" Adolf Kopling
:heart:
,,Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy" Jan Paweł II
:heart:
,,Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat" Phil Bosmans
:heart:
,,Nadzieja jest matką wiary" C. A. Barton
:heart:
,,Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu" Paulo Coelho

Promyczek dla Nieba:) - 2009-04-23 19:23:11

Fajny pomysł z tymi serduszkami :)

Rita - 2009-04-23 20:24:14

chciałam to jakoś ładnie oddzielić, a serduszka były najbardziej neutralne :P

Meredith - 2009-05-03 19:51:02

"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko." s.Faustyna

"Zaufałem drodze wąskiej takiej na łeb na szyję z dziurami po kolana"

"Wydać się to może dziwne, lecz tym, co pomoże współczesnemu człowiekowi w odnalezieniu odpowiedzi na jego własną tajemnicę i tajemnicę Tego, na którego obraz został stworzony, jest milczenie, samotność, słowem - pustynia. Współczesny człowiek potrzebuje jej bardziej niż dawni pustelnicy."
"Pustynia" Catherine de Hueck Doherty

'...niebo to Bóg, a Bóg jest w mojej duszy...' bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

"Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." J 12,26

Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. Antoine de Saint-Exupéry

"O, mój Jezu, w Hostii utajony, serce moje Cię czuje. I choć kryją Cię zasłony Ty wiesz, że Cię miłuję, że Cię miłuję..."

"Pochwalony bądz, Panie, przez brata naszego ogień, którym oświecasz noc, a on jest piękny, i radosny, i silny, i mocny".

"Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności"

"Gdy jesteś przy mnie Panie Mój, tak dobrze lekko mi..."

"Twoja Miłość jak fala- znów porwała mnie,w przestworzach nadziei- zanurzyłeś mnie,na wody głębokie- znów prowadzisz mnie i słyszę ciągle- wypłyń na głębię"(...)

...radosnego dawcę miłuje Bóg!

"Bóg czasami używa naszego smutku, aby pomóc nam odwrócić się od grzechu...Uwierz w błogosławieństwo depresji! "

"Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra." (Rz 8, 28)

'' On da Ci Miłość za miłość''

''...zdawać się może czasem , ze płyniesz z warg tylko, nie z serca.Czy lepiej jednak,by same wargi sławiły Boga,niżby cały człowiek oniemiał?'' Karl RAhner

"ZIEMIA JEST PEŁNA NIEBA." Found love beyond all reason...

Trzepoce we mnie serce i z sił opadłem, i nawet gaśnie światło moich oczu...
:heart:

renia.goralska - 2009-05-10 10:17:51

W jednej chwili
nie mamy nic,
a juz w nastepnej tyle,
ze niepotrafimy
sobie z tym poradzic....
----------------------------------
Czasem wystarczy
jeden człowiek,
jedna myśl,
żeby zmienić
swoje zycie
na zawsze....

Kasia K - 2009-05-13 21:23:46

"Bóg prowadzi każdego jego własna drogą.Jedni dochodza do celu prędzej i łatwiej,inni trudniej i później.Wszystko,co możemy uczynić jest drobnostką w porównaniu z tym,co otrzymujemy,ale to niewiele musimy zrobić sami.Przede wszystkim modlić się o poznanie właściwej drogi.Jeśli się ją dostrzeże,iść bez oporów za natchnieniem łaski.Kto tak postępuje i trwa cierpliwie,nie może powiedzieć,że jego wysiłki są daremne.Nie trzeba tylko Bogu wyznaczać terminów".
                       Św.Teresa Benedykta od Krzyża

Meredith - 2009-05-31 21:22:20

♥¸¸.•*´`♥ ♥¸¸.•*`♥ °¸.•*´`♥

Szedłem jako żebrak wiejską drogą od drzwi do drzwi i prosiłem o jałmużnę.
Nagle zobaczyłem w oddali zbliżający się złoty, wspaniale połyskujący wóz. Zastanawiałem się, kim może być ten król królów.

Wstąpiła we mnie nadzieja; zły czas zdawał się dobiegać końca, oczekiwałem obdarowania bez potrzeby proszenia,
bogactwa, o jakim nawet nie marzyłem.
Powóz zatrzymał się w tym miejscu, gdzie stałem.

Twoje spojrzenie padło na mnie,
wysiadłeś uśmiechając się.
Sądziłem, że wreszcie spotka mnie największe szczęście mojego życia.
Wtem wyciągnąłeś do mnie swoją prawicę
i zapytałeś: "Co możesz mi podarować?"
Cóż za królewski żart, żebrać u żebraka!

Byłem zmieszany, nie wiedziałem co począć.

W końcu wyciągnąłem z mojego worka jedno maleńkie ziarnko ryżu i dałem Ci.
I jakże wielkie było moje zdumienie, gdy opróżniając wieczorem mój worek pośród bezwartościowych rupieci ponownie znalazłem moje maleńkie ziarenko -
przemienione w złoto.

Gorzko zapłakałem - było mi niezmiernie przykro, że nie miałem dość odwagi,
by oddać Ci wszystko.

/R. Tagore/
♥¸¸.•*´♥ ♥¸¸.•*´`♥ °¸.•*´`♥

Służebnica Pana - 2009-06-02 20:27:18

"szczęśliwy, kto kocha Ciebie,
przyjaciela w Tobie, nieprzyjaciela ze względu na Ciebie.
Jedynym, który nie traci nigdy
drogiej mu osoby,
jest ten, który posiada wszystkich w tym,
którego nie można stracić!"

                                        Św. Augustyn.

Promyczek dla Nieba:) - 2009-06-02 21:51:24

;)

Kasia K - 2009-06-25 20:58:10

„Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelkiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać.
I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę" -s.Faustyna (Dz. 146).

Rita - 2009-07-03 22:35:10

Nadzieja jest matką wiary- C. A. Barton
:heart:
Każdy ma prawo marzyć inaczej- P.Coelho
:heart:
Małe bóle są gadatliwe, podczas gdy wielkie- zawsze ciche.- Seneka młodszy
:heart:
Boże, Twe odpowiedzi są jasne, ale nie wszyscy słyszą je wyraźnie.- św.Augustyn
:heart:
Samotność- to jest przyjemność mądrych.- św. Rafał Kalinowski
:heart:
Jedyna wolność to zwyciężyć siebie.- F. Dostojewski

mo - 2009-07-03 22:43:15

Ja jestem zawsze
przy Tobie;
Ty mnie ująłeś za rękę.
Prowadzisz mnie
zgodnie z Twym zamysłem,
a w końcu przyjmiesz mnie
do chwały.
Kogo mam
w niebie?
Gdy jestem z Tobą,
nie cieszy mnie ziemia.
gdyż niszczeje
ciało i serce,
Bóg jest skałą
mego serca
i moim udziałem
na wieki.
Ja zaś wolę
przylgnąć do BOGA,
W Panu uczynić sobie
schronienie, by opowiadać
wszystkie Twoje dzieła.

/Psalm 73;23-26;28 /

:heart:

renia.goralska - 2009-07-07 22:03:38

Jezus w Eucharystii powinien być punktem ciążenia dla serc naszych.
Nawiedzenie Go i Adoracja najmilszymi chwilami wytchnienia,
a Komunia Święta codziennym
upragnionym słońcem naszego życia...

Kasia K - 2009-07-12 19:12:48

"Aby wiara nasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej"
        św.Paweł Apostoł

Rita - 2009-07-13 22:07:10

W życiu trzeba się zawsze śmiać i cieszyć, nawet, gdy tak naprawdę chce ci się płakać... (takie słowa dostałam dzis od pewnej osoby)

Kasia K - 2009-08-29 17:19:38

"Powołanie jest boską propozycją do zrealizowania się według Bożego obrazu, jest jedyne, jednostkowe, niepowtarzalne". (In verbo Tuo, 13a).

Meredith - 2009-08-30 15:17:48

"Cóż mi zrobi wielka burza, kiedy Ciebie mam przy sobie ? Nie, nie lęka się ma dusza, bo ja JEZU UFAM TOBIE".

Kasia K - 2009-08-30 20:36:31

„Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia… potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapomniała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je przykryć zasłoną; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamykania się w walce bez miłości i przebaczenia. Wszyscy, wierzący i niewierzący musza nauczyć się milczenia, które pozwoli Bogu mówić kiedy, i jak zechce, a nam zrozumieć Jego słowo”.
         Jan Paweł II

Rita - 2009-09-05 17:22:14

Kochani, bardzo pilnie potrzebuję jakiegoś cytatu związanego z religią i morzem (niekoniecznie musi być to słowo "morze", może być to jakieś nawiązanie do tego terminu, np. port czy żegluga).
Zna ktoś może jakiś taki cytat?
Byłabym bardzo wdzięczna :)

Tereska - 2009-09-05 18:33:23

jak narazie znalazłam tylko coś takiego...

"Wszystkie nasze wysiłki to zaledwie kropla w morzu ale jeżeli ich nie podejmiemy morze będzie o jedną krople mniejsze" bł.Matka Teresa z Kalkuty

"Jak na morzu są pewne wyspy możliwe do zamieszkania, zaopatrzone w wode i urodzajne, zaopatrzone w przystanie i porty, by miotani sztormami mogli się w nich schronić, tak również Bóg dał światu który jest miotany i rzucany grzechami, miejsca modlitwy zwane także świętymi wspólnotami w których jak w portach wysp są przechowywane nauki prawdy" Św. Teofil z Antiochii

Z wiarą udajemy się nad morze, powierzając się kawałkowi drzewa i zamieniając najbardziej stały element, jakim jest ziemia, na gwałtowne fale; oddajemy się niepewnej nadziei, wiedzeni wiarą, silniejszej wszakże od wszelkiej kotwicy. - (św. Cyryl Jerozolimski)

Jak okręt na morzu bez steru i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary. - (św. Jan Chryzostom)

Kasia K - 2009-09-23 19:10:32

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwatpienia”
                                  Ojciec Pio

Amelia - 2009-09-25 15:45:28

"Żadne położenie nie jest aż tak straszne, by człowiek obdarzony równowagą ducha nie znalazł w nim jakiejś pociechy".

"Żyj zadowolona i odważna zawsze z Panem Jezusem na Twej piersi. Po upadkach nie pozostawaj pokonana duchowo i fizycznie. Bardzo się upokarzaj, poniżaj się, ale nie niszcz siebie, obmywaj twe niedoskonałości i upadki szczerymi łzami skruchy, ale nie trać ufności w dobroć Bożą, która zawsze będzie większa od twojej niewdzięczności. Postanawiaj się poprawić, ale bez zbytniego zaufania sobie, bo moc powinnaś mieć wyłącznie w Bogu. Szczerze się spowiadaj ze wszystkich win, bo gdyby Bóg nie był twą zbroją i tarczą, natychmiast zostałabyś poprzebijana każdym rodzajem grzechów". św. Ojciec Pio

"Twój skarb jest tam, gdzie jest twoje serce"

"Jesteśmy w drodze do Boga. Już sama ta okoliczność nadaje sens każdej godzinie i każdemu dniu".

"Prośmy Pana, by nie pozwolił nam oddalić się od Jego obecności" św. Teresa z Avila

"Żyć miłością to wciąż płynąć naprzód i wlewać pokój i radość we wszystkie serca" św. Teresa z Avila

"Jeśli jest noc- musi być dzień,
Jeśli łza- uśmiech;
Jak źle- to i Bóg jest na pewno". -x. Jan Twardowski

"Gdy tęsknotę serca odczuwasz z ciężaru pracy rozważaj wieczne nagrody, przyrzeczone ci w niebie" bł. M. Angela Truszkowska

"Błogosławieni ci, którzy odnajdują się w Twojej świętej woli" św. Franciszek

"Niebo to jedyny cel naszych spotkań"

"Daj mi wolnośc radosnej utraty wszystkiego"

"Cała świętość od tego doskonałego poddanaia się woli Bożej zależy" bł. Maria Angela Truszkowska

Bóg niech ci będzie wszystkim, a ty dla miłości Bożej- bądź wszystkim dla wszystkich" bł. M. Angela Truszkowska

"Na dziesięć osób, które proszą mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięć, aniżeli odesłać z pustymi rękami jednego człowieka, będącego rzeczywiście w potrzebie" Jan XXIII

"Dopóki nie zaakceptujesz siebie, nie będziesz zadowolony z tego, co masz"

Kasia K - 2009-09-25 20:14:37

* Gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty. Gdzie nie ma cnoty, tam nie ma dobra, nie ma miłości, a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba. Wszystkie te cnoty tworzą jakby drabinę, a jeśli zabraknie w niej choćby jednego szczebla, to się spada.

* Bóg, aby nas pociągnąć do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami i wówczas myślimy, że już palcem dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności.

* Gdyby Bóg zabrał nam to wszystko, co nam dał, to zostalibyśmy tylko w naszych łachmanach.

* Nie trać pokoju z powodu jakiejś słabości czy niemocy, jaka może ci się przytrafić. Nie, nie powinno być na to miejsca w twym życiu, gdyż jak się czasem przytrafia, że upadamy mimo woli, tak też w podobny sposób powstajemy. Czy nie powiedziano w Piśmie św., że sprawiedliwy siedem razy na dzień upada i powstaje nie zwracając na to uwagi.

* Bądź spokojny i nie trać odwagi. Im gwałtowniej atakuje nieprzyjaciel, tym ufniej winieneś oddać się Panu, który nigdy nie pozwoli, by tamten odniósł zwycięstwo,zgodnie z tym, co napisano: Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść,lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 10, 13). Także i sam św. Paweł gorąco pragnął i błagał, by był uwolniony od tej ciężkiej próby ciała, także i on bał się, że może jej ulec, ale go zapewniono, że pomoc łaski Bożej winna mu wystarczyć.

* Bądź mocno przekonana, że im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg. Zastanawiaj się nad tymi słowami i pozwól, aby dogłębnie przeniknęła cię ta wielka i pocieszająca prawda.

* Bądź mocno przekonana, że im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg. Zastanawiaj się nad tymi słowami i pozwól, aby dogłębnie przeniknęła cię ta wielka i pocieszająca prawda.

                                                      św. O.Pio

Kasia K - 2009-10-27 19:46:42

„Pójdź za mną!”
Wszystkim Wam Młodym pragnę powiedzieć:
jeżeli takie wezwanie dociera do Twego serca,
nie zagłuszaj go!
Pozwól mu rozwinąć się w dojrzałe powołanie.
Współdziałaj z nim przez modlitwę i wierność przykazaniom!
ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE A ROBOTNIKÓW MAŁO!
Kościół zwraca się do Was Młodzi, Wy także proście!
A jeśli owoc tej prośby Kościoła narodzi się w głębi
waszego serca, słuchajcie Mistrza, który mówi:
„Pójdź za mną!”
                          Jan Paweł II

szukajaca Boga - 2009-10-28 08:03:24

5 VII [1936 r.] Maleńka moja towarzyszko, pójdź ze Mną - chcę cię mieć przy sobie. Nawet nie próbuj zająć czym innym twej duszy. Chcę cię zajmować moją męką; chcę, byś ze Mną cierpiała. Widok maleńkiej, kochającej Mnie duszy sprawia Mi radość w mej bolesnej męce. O mój Jezu - powiedziałam - na kogo Ty liczysz, jakiej pociechy możesz ode mnie oczekiwać? Leonio - gdy rodzice po[3]grążeni są w smutku, doznają radości na widok maleństw swoich, chociaż one nie są jeszcze zdolne podzielać trosk rodzicielskich.

Tego samego dnia wieczorem, w czasie wspólnych modlitw, czułam się tak bardzo przeniknięta moją niegodnością, że ani się spostrzegłam, iż zamiast głośnych modlitw powtarzałam po cichu - jestem ziemią, błotem i gnojem. Tymczasem spostrzegłam, że Pan Jezus jest przy mnie. Z duszy wyrwała się bolesna prośba - Jezu, nie zbliżaj się do mnie. Ale wbrew mojej prośbie, Pan Jezus wyciągnął do mnie swoje dłonie do ucałowania. Nie uczyniłam jednak tego. Jezu - szepta[4]łam wśród łez - ja nie mogę dotykać świętości nieskończonej. Pan Jezus chciał zapewne, bym przynajmniej patrzyła na Niego, bo z Jego oblicza spłynęły na mnie jasne promienie, ale właśnie w ich blasku ujrzałam jeszcze wyraźniej moją brzydkość, toteż zasłoniłam twarz dłońmi, powtarzając - ja nie mogę, mój Jezu, patrzeć na Ciebie, ja nie chcę. Otocz się duszami czystymi, które masz wokoło, a mnie pozwól ukryć się w kąciku i opłakiwać me grzechy. Jezus zapytał - a niebo? Nie chcę nieba, powiedziałam - chcę czyśćca i cierpienia. Czułam w głębi duszy, że choćby mi Pan Jezus otworzył niebo natychmiast, nie weszłabym tam w takiej nędzy. s.Leonia Nastał
http://www.kbroszko.dominikanie.pl/slub_leonia.htm

Caritas - 2009-10-28 20:12:07

Powołanie to potok, którego nie odwrócisz - wciąż dąży do oceanu...

:heart:

Kasia K - 2009-11-28 19:01:08

"Teraz oddaj się bez reszty Jezusowi... On — bardziej niż kiedykolwiek — jest bez reszty oddany tobie... Już włożył na twój palec tajemniczy zaręczynowy pierścionek. Chce być jedynym mistrzem twojej duszy!..."

                                                                 *   *   *

"Nie lękaj się; im będziesz uboższą, tym mocniej Jezus będzie cię kochał. Uda się daleko, bardzo daleko, aby cię znaleźć, kiedy pobłądzisz (LT 211)."

św.Teresa z Lisieux

Gwiazdka - 2009-11-29 13:21:18

"Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przezywać jakieś niepowodzenia czy zawody, niech wasza myśl biegnie ku Chrystusowi, który was miłuję, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.”
                                            Jan Paweł II

Służebnica Pana - 2009-11-29 14:06:34

"Ze wszystkich miejsc na świecie najlepsze dla mnie jest to, gdzie chce mnie Bóg" św Franciszek

Kasia K - 2009-12-05 11:21:12

"Dobrą rzeczą jest uważać, co czynisz, jak czynisz, dlaczego i dla kogo czynisz.
       Ale najlepszą rzeczą jest uważać na to, czy kochasz?... Jak kochasz?... Kogo
       kochasz i dlaczego kochasz?. W tym pytaniu umiejętnie zadawanym sobie,
       zawiera się cała mądrość łatwego i najbardziej owocodajnego dążenia do
       zjednoczenia z Bogiem, a w Bogu z bliźnimi i samym sobą".

                                                         Sługa Boża Matka Zofia Paula Tajber

"Kto się odda całkowicie w ręce Pana, może być pewien,że Pan pokieruje nim bezpiecznie"

"Potrzeba wiele modlitwy, aby w każdej sytuacji dochować wierności"

"Poddany próbie człowiek, ma wolność wyboru"

                św. Edyta Stein

BeataW - 2009-12-21 20:53:04

"W Niebie żadna chmura nie przesłoni radości."

"Życie to twój statek, a nie dom."

"Jezus jest chory z miłości i daje do zrozumienia,
że taką chorobę można uleczyć tylko miłością."

"Moją miłością jest Chrystus, życie moje."

"Cała moja droga jest drogą ufności i miłości,
nie rozumiem dusz, które boją się tak czułego Przyjaciela."

"Dla duszy miłującej nie ma nic niemożliwego!"

"Windą, która mnie uniesie aż do nieba, są Twoje ramiona, o Jezu!
A do tego nie potrzebuję wzrastać,
przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą."

"[Pozostać małym dzieckiem przed Bogiem] to znaczy uznawać,
że się jest niczym, oczekiwać wszystkiego od Boga, tak
jak małe dziecko oczekuje wszystkiego od swego Ojca;
niczym się nie kłopotać, nie zabiegać o nic dla siebie." 

"Być małym dzieckiem przed Bogiem, to nie zniechęcać się swymi błędami,
gdyż dzieci upadają często, ale są zbyt małe,
aby sobie zrobić wiele złego."

/ św. Tereska /

Szukająca - 2009-12-23 22:15:41

Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. [Dz. Św. Faustyny 279]

szukajaca Boga - 2009-12-24 08:51:05

MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY

(l czerwca 1894) Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, Ten dzień dzisiejszy jedynie!...
O jutro się modlić nie jestem ja w stanie, Choć nie wiem, jak życie popłynie;
Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie, Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, Tak smutno na łez tej dolinie;
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem, Ni walką, ni trudem - to minie;
Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim Na dzień ten dzisiejszy jedynie.
Ach, skończy się wkrótce, to moje wygnanie, Wiecznego blask zalśni mi słońca,
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, To ,,dzisiaj" bez kresu i końca.
św. Tereska od Dzieciątka Jezus

MIŁY MÓJ DLA MNIE, A JA DLA NIEGO

Gdym się wyzbyła tutaj wszystkiego, Znalazłam szczęścia zdrój,
I odtąd jestem wszystka dla Niego, A On jest wszystek mój.
Gdy Boski Łucznik strzałą swą zranił, Przeszył do głębi serce me,
Ogień miłości całą mnie strawił, Że w nim znalazłam szczęście swe.
Odczułam wówczas życia wiecznego Upajający zdrój,
I jestem odtąd wszystka dla Niego, A On jest wszystek mój.
Zranił mnie strzałą rozpłomienioną I owiał żaru tchem,
Że się uczułam w jedno złączona Z Bogiem i Stwórcą swym;
I już nie żądam szczęścia innego Nad tej miłości zdrój,
I jestem odtąd wszystka dla Niego, A On jest wszystek mój.
św. Teresa z Avilla

Kasia K - 2010-01-11 10:38:05

(...)"Pan Bóg najlepiej zna ludzkie dzieje, słabości i lęki, i z pewnością nie pozostawi kogoś, kto szczerze pragnie kroczyć drogą Jego woli.
(...) Każdy człowiek powołany ma swój czas i jeżeli w sercu odczuwa przynaglenie powinien za nim pójść jak najszybciej, żeby nie zmarnować Bożych łask. (...)"

Rita - 2010-01-16 19:38:08

,,Ja nie mogę żyć jak miliony ludzi..."

,,Kto zmaga się ze światem, zginąć musi w czasie, by żyć w wieczności."

,,Chcę znać życie i śmierć z tak bliska, abym mógł obojętnie spoglądać na jedno i drugie."

,,Ale ja mam także inną jeszcze chorobę. Ja mam zanadto wyedukowaną świadomość."

,,Co jeden człowiek może wiedzieć o prawdzie albo fałszu duszy drugiego człowieka?"

,,Złe niewątpliwie jest tylko jedno- krzywda bliźniego. Człowiek- to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno."

,,Jaki biedny jest ten, kto teraz iść musi nieznaną, straszną drogą."

,,Kto spieszy się do niewiadomego celu, kto idzie, idzie bez końca..."

,,...żeby obok mnie nikt nie był, nikt mnie nie trzymał..."(Wszystkie cytaty pochodzą z ,,Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego- i niech ktoś mi powie, że lektury są całkowicie bez sensu... ;) )

Kasia K - 2010-01-16 22:05:37

"Cisza pozwala nasłuchiwać tego tajemniczego głosu, który mówi w nas dla przemiany naszego życia".
                                             Dag Hammarskjold

szukajaca Boga - 2010-01-17 09:59:20

To wstyd dla mnie, żebym się ja tak z Bogiem targowała, ja chcę, aby życie moje było świętym szaleństwem krzyża, wszystko  za wszystko, Bóg nie żałował dla mnie siebie, ja nie chcę żałować dlań siebie.

Krew za krew, miłość za miłość, życie za życie.

Sadzić i polewać i uprawiać to twoja rzecz, wzrost i owoc i skutek do Boga należy.
 
Odwagi, wznieśmy duszę ku szlachetnym postanowieniom
i póki jeszcze żyjemy ofiarujmy Bogu na ołtarzu miłości przez ofiarę dobrowolną, to wszystko, czego nas śmierć dnia pewnego musi pozbawić zupełnie.

Sł.B.Maria Witkowska

Kasia K - 2010-01-30 14:42:20

"Z twarzą schyloną ku memu Umiłowanemu, zostawałem, zapominając o sobie... Wszystko dla mnie znikło! oddałem się, - zatracając wśród lilii wszelkie me pragnienia."
                św. Jan od Krzyża

Meredith - 2010-01-30 21:49:34

My z lekcji religii to nieraz wynosimy taki schemat Syn Boży żył sobie w niebie , zstąpił na ziemię.Przeżył tu 33 lata.Umarł.Zmartwychwstał i poszedł sobie z powrotem do nieba.
NIE MA.
Tam gdzieś hen daleko jest, a schemat jest innny.
Syn Boży stał się człowiekiem i nigdy nie przestał być człowiekiem.Mysleliście keidyś o tym?Jest człowiekiem do dziś, ale gdzie On jest? A może Chrystus jest żołnierzem, który się bije o Ciebie? Ma spocone włosy, podkrążone oczy. Jest spuchnięty, bo się całą noc bił z diabłem o Ciebie. Idziesz ulicą mówisz "kurcze kolejny łachmyta idzie", a to jest ON wiesz? To jest On. Zniszczony, bo chce żebyś żył.


Ks.Pawlukiewicz.

Kasia K - 2010-02-01 17:20:43

"Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same." — Phil Bosmans

Meredith - 2010-02-01 21:18:50

" [...] I kiedy mówiąc tak uszedł ze dwie mile, brat Leon z wielkim zadziwem zapytał: „Ojcze, błagam cię na miłość Boską, powiedz mi, co jest radość doskonała?” A święty Franciszek tak rzecze: „Kiedy staniemy u Panny Maryi Anielskiej deszczem zmoczeni, zlodowaciali od zimna, błotem ochlapani i zgnębieni głodem i zapukamy do bramy klasztoru, a odźwierny wyjdzie gniewny i rzeknie: ‘Coście za jedni?’ - a my powiemy: ‘Jesteśmy dwaj z braci waszej’ - a on powie: ‘Kłamie-cie, wyście raczej dwaj łotrzykowie, którzy włóczą się świat oszukując, i okradacie biednych z jałmużny, precz stąd’ - i nie otworzy nam, i każe stać na śniegu i deszczu, zziębniętym i głodnym, aż do nocy; wówczas, jeśli takie obelgi i taką sro-gość, i taką odprawę zniesiemy cierpliwie, bez oburzenia i szemrania, i pomyślimy z pokorą i miłością, że odźwierny ten zna nas dobrze, lecz Bóg przeciw nam mówić mu każe, o bracie Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała. I jeśli dalej pukać będziemy, a on wyjdzie wzburzony i jak nicponiów natrętnych wypędzi nas, lżąc i policzkując, i powie: ‘Ruszajcie stąd, opryszki nikczemne, idźcie do szpitala, bowiem nie dostaniecie tu jedzenia ani noclegu’ - jeśli zniesiemy to cierpliwie i pogodnie, i z miłością, o bracie Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała. I jeśli mimo to,I jeśli mimo to, uciśnieni głodem i zimnem, i nocą, dalej pukać będziemy i wołać, i prosić, pła-gząc rzewnie, by dla miłości Boga otwarli nam chociaż i wpuścili do sieni, a ów, jeszcze wścieklejszy, powie: „A to bezwstydne hultaje; dam ja im, jak na to zasługują” - i wyjdzie z kijem sękatym, chwyci nas za kaptur i ciśnie o ziemię, i wytarza w śniegu, i będzie bić raz po raz tym kijem - jeśli to wszystko zniesiemy pogodnie, myśląc o mękach Chrystusa błogosławionego, które winniśmy ścierpieć dla miłości Jego, o bracie Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała. Przeto słuchaj końca, bracie Leonie. Ponad wszystkimi łaski i dary Ducha Świętego, których Chrystus udziela przyjaciołom swoim, jest pokonanie samego siebie i chętne dla miłości Chrystusa znoszenie mąk, krzywd, obelg i udręczeń. Z żadnych bowiem innych darów Bożych nie możem się chlubić, gdyż nie są nasze, jeno Boże. Przeto mówi Apostoł: ‘Cóż masz, co nie pochodzi od Boga? a jeśli od Niego pochodzi, przecz się tym chlubisz, jakby pochodziło od ciebie?’ Lecz krzyżem udręki i utrapienia możem się chlubić; nasz bowiem jest. I przeto mówi Apostoł: ‘Będę się chlubić jedynie krzyżem Pana naszego, Jezusa Chrystusa’.”

Kwiatki św. Franciszka

Kasia K - 2010-02-04 21:21:59

"Dlatego też, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się - aż cale życie stanie się modlitwą" (orędzie Maryi, 25.08.98). "

Kasia K - 2010-02-15 15:57:20

"Żyję zadowolony dzięki ufności, że Ty, Panie, jesteś wierny w swoich
obietnicach; lecz nie posiadając Cię jeszcze, wzdycham udręczony
pragnieniem. Udziel mi wytrwałości w tym pragnieniu, dopóki nie otrzymam
tego, co obiecałeś: wówczas skończą się jęki, a rozbrzmiewać będzie
jedynie chwała"
(św. Augustyn).

Rita - 2010-04-19 21:49:49

Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowadzić większego dobra. Nie ma cierpienia, z którego nie mógłby uczynić drogi prowadzącej do Niego.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

Tam, gdzie narasta zło, rośnie również nadzieja dobra.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

Żyć i umierać dla tego, co się kocha, tylko to mnie interesuje.
Albert Camus, Dżuma

Każda wielka miłość ma w sobie coś upokarzającego i śmiesznego.
Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka

To jedyny powód, dla którego przyszłam na świat- aby pozwolić ci znaleźć drogę z której zboczyłeś.
Paulo Coelho, Weronika postanawia umrzeć

lukaszocd - 2010-06-04 08:39:48

Słowa światła i miłości
Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)

SENTENCJE

12. Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać.

13. Bardziej Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich innych czynów, jakie chcesz podjąć dla Niego.

14. Bardziej Bóg ceni w tobie pragnienie oschłości i cierpienia z miłości, niż wszystkie pociechy, widzenia duchowe i myśli, jakie byś mógł mieć.

lukaszocd - 2010-06-08 11:23:14

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

J. M. † J. T.

Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza! Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona, mogła zamieszkać w Tobie tak, jakby moja dusza znajdowała się już w wieczności. Oby już nic nie zdołało zamącić mego pokoju ani wyprowadzić mnie z Ciebie, o Mój Ty Niezmienny, lecz niech każda minuta coraz głębiej zanurza mnie w Twoją Tajemnicę. Napełnij pokojem moją duszę, uczyń w niej swoje niebo, swoje ulubione mieszkanie i miejsce swego odpoczynku. Obym nigdy nie zostawiała Ciebie samego, lecz była tam zawsze cała, cała czuwająca z wiarą, cała pogrążona w adoracji i cała zdana na Twoje stwórcze działanie.

O, mój umiłowany Chryste, z miłości ukrzyżowany, chciałabym być oblubienicą Twego Serca, chciałabym Cię otaczać chwałą i chciałabym Cię miłować tak, żebym umarła z miłości. Lecz czuję moją niemoc i dlatego proszę Cię, abyś mnie «przyoblókł w siebie samego», tak aby wszystkie poruszenia mojej duszy utożsamiały się ze wszystkimi poruszeniami Twojej duszy, abym się zanurzyła w Tobie, została przez Ciebie ogarnięta, tak abyś Ty zajął moje miejsce, aby moje życie było tylko promieniowaniem Twojego Życia. Przyjdź do mnie jako Wielbiciel, Wynagrodziciel i Zbawiciel. Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga, chcę spędzić moje życie na słuchaniu Ciebie; chcę być w pełni pojętną, tak aby się wszystkiego nauczyć od Ciebie. A potem poprzez wszystkie noce, wszystkie próżnie, wszystkie niemoce chcę zawsze być w Tobie i trwać w Twoim wielkim świetle. O, moja umiłowana Gwiazdo, zachwycaj mnie, abym nie mogła już uchylić się spod Twego promieniowania.

O, Ogniu trawiący, Duchu miłości, «zstąp na mnie», aby w mej duszy dokonało się jakby nowe wcielenie Słowa. Niech będę dla Niego dodatkowym człowieczeństwem, w którym On odnowi całe swoje Misterium. A Ty, Ojcze, pochyl się nad swoim biednym stworzeniem, «okryj je swoim cieniem» i dostrzegaj w nim tylko «Umiłowanego, w którym złożyłeś całe swoje upodobanie».

O moi Trzej, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, nieskończona Samotności, Niezmierzoności, w której się gubię, oddaję się Wam jako ofiara. Ukryjcie się we mnie, abym ja mogła się ukryć w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszej wielkości.

21 listopada 1904 r.


Moze troche dluga, ale dla mnie jest naprawde piekna... :)

Kasia K - 2010-06-13 16:25:21

* "Wierność Bogu zawsze czy słońce świeci, czy też chmury i mgły zaciemniają horyzont duszy."

* "Adoracja głównym i jedynym jest celem. Jest ona racją naszego istnienia."

* "Nie traćmy wiary i ufności w potęgę modlitwy"

* "Na adoracji niejako zagubić i zapomnieć siebie należy. Jezusa w Hostii uwielbiać i dziękować Mu..."  :angel:

Matka Maria od Krzyża Morawska-  apostołka Eucharystii, założycielka zakonu Klarysek od Wieczystej Adoracji.

Helena - 2010-06-13 17:00:26

" Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność Prawdzie."
                                                                       bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Helena - 2010-06-17 21:43:50

"Miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale żyje czynem".
św. J.S. Pelczar to z mojego podpisu

Siasia - 2010-06-22 14:38:44

"Otwórz z bezgraniczną ufnością Twe serce na działanie Tego, który sam może Cię pocieszyć i zbawić. Nie bój się więc przyszłości, ponieważ Bój jest z Tobą i jest najwierniejszy! Nie dopuści do tego, by nasz wróg zapanował nad Tobą. Ten Boski Kochający nie pozwoli nigdy, aby dusza, która Mu się poświęciła w szczególny sposób, stała się pastwą najzaciętszego z jej wrogów. Nie! Nie! Wróg nigdy nie zatriumfuje!" [św. Ojciec Pio]

"Trzeba się oddać całkowicie w ręce Boga, nie licząc na żadne ludzkie oparcie; wtedy bezpieczeństwo staje się tym głębsze i piękniejsze" [św. Teresa Benedykta od Krzyża]

"Miłość jest cierpliwa,
uprzejma jest.
Miłość nie zazdrości, nie przechwala się,
nie unosi się pychą,
nie zachowuje się nietaktownie,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego,
nie cieszy się z nieprawości,
lecz raduje się z triumfu prawdy.
Miłość wszystko znosi,
każdemu wierzy,
każdemu ufa,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
chociaż dar przemawiania z natchnienia Bożego zaniknie,
chociaż dar modlenia się w obcych językach przeminie,
chociaż wiedzy zabraknie.
Niedoskonała jest nasza wiedza,
niedoskonałe nasze przemawianie z natchnienia Bożego.
Gdy przyjdzie życie doskonałe,
niedoskonałe zniknie". [I Kor 13, 4-10]

Kasia K - 2010-08-21 13:36:41

"Człowiek staje się podobny do Boga dzięki kontemplacji"
             św.Grzegorz z Nyssy

Boża owieczka - 2010-08-23 16:04:23

Da mihi animas,cetera tolle tibi.
(Daj mi tylko duszę i zatrzymaj resztę.)

W każdym człowieku jest przepaść,którą może zapełnić jedynie Bóg.

Czysta dusza jest jak piękna róża.Trzy Osoby Boskie zstępują z Nieba,by napawać się jej wonią.

Kiedy idziemy ulicą kierujmy nasze spojrzenia na Jezusa dźwigającego przed nami krzyż na Maryję,która na nas patrzy,na naszego anioła stróża,który jest przy nas.

Helena - 2010-08-25 17:53:35

:heart: "Jeśli kiedykolwiek będę Świętą- na pewno będę Świętą od "ciemności". Będę ciągle nieobecna w Niebie- aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi."

:heart: "Chcę być tylko narzędziem , ołówkiem, który pisze to ,co chce Bóg."

:heart:"Bardzo często czuję się jak mały ołówek w Rękach Boga. On to pisze, On to myśli, On tym porusza, ja mam być tylko ołówkiem."
                                                           bł. Matka Teresa z Kalkuty

Kasia K - 2010-12-30 12:05:20

"Szczęście nie może być znalezione bez modlitwy"
        Matka Teresa z Kalkuty

Siasia - 2010-12-30 14:11:36

„Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelkiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać.
I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę"

„Cierpliwość, modlitwa i milczenie - te wzmacniają duszę. Są chwile, w których dusza powinna milczeć i nie godzi się jej rozmawiać ze stworzeniami; są to chwile niezadowolenia z samej siebie. (...) W takich chwilach żyję wyłącznie wiarą...”

„Milczenie jest mieczem w walce duchowej, (...) Dusza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia się z Bogiem, ona żyje prawie zawsze pod natchnieniem Ducha Świętego; Bóg w duszy milczącej działa bez przeszkody"

(św. s. Faustyna)

Siasia - 2011-01-08 12:37:36

"Święci rodzą świętych" (Jan Paweł II)

"Za każdym razem gdy patrzysz na bliźniego nie widząc Jezusa, upadasz bardzo nisko." (bł. Miriam)

"Trzeba się oddać całkowicie w ręce Boga, nie licząc na żadne ludzkie oparcie; wtedy bezpieczeństwo staje się tym głębsze i piękniejsze". (św. Teresa Benedykta od Krzyża)

nisia - 2011-01-22 11:49:29

Kiedy ma się paskudną gębę, narzekanie na lustro jest zajęciem zupełnie jałowym :D
św. Jan Maria Vianney

dzidziuś - 2011-01-29 10:13:00

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje. - Jan Paweł II


"powtarzaj: zostałem powołany- czyż nie było lepszych?"  - Zbigniew Herbert - "Przesłanie Pana Cogito"

dobry_duszek - 2011-01-30 11:33:52

"Miłość i ofiara są tak ściśle związane ze sobą, jak słońce i światło. Nie można kochać bez cierpienia i cierpieć bez miłości." św.Joanna Beretta Molla :heart:

Służebnica Pana - 2011-01-30 14:09:17

"Uczyń Jezu ze mnie narzędzie do zbawiania ludzi, gdyż Ty najlepiej wiesz jak bardzo tego potrzebują czasy dzisiejsze" Sł. Boży Ks. Józef Małysiak SDS :heart:

dzidziuś - 2011-02-18 23:06:36

"Poświęć moje ciało i moją duszę, niech żyją odtąd w Tobie, a Ty we mnie, abyś we mnie był uwielbiony." św. Józef Sebastian Pelczar - piękne prawda? :heart:

Ania - 2011-05-09 15:48:43

"Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wiernością na Jego wierność."
(bł. Jan Paweł II)

:heart:

Hebronka - 2011-05-10 15:51:08

dzidziuś - fragment z Pana Cogito jest wyrwany z kontekstu, nie uważasz ? :) Trzeba uważać, nie tylko poszczególne cytaty z Biblii bez odpowiedniego kontekstu tracą swój sens, jak widać na podanym przykładzie - także i liryka może ucierpieć ;) Nie chodzi tam o powołanie przez Pana Boga do służby Mu - a do głoszenia prawdy, sprzeciwianiu się pewnym postawom i pseudo-wartościom. To forum powołaniowe, więc być może ktoś źle odczyta ten fragment.
Oto cały wiersz, żeby wyrobić sobie opinię, sądzę, że wiele osób zgodzi się ze mną :Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

strzeź się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światło na murze splendor nieba
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź


Niektórzy pewnie odczytają to inaczej, "po Bożemu" ;), polecam więc ten link : http://herbert.klp.pl/a-6109.html - nie ma mowy o Bogu.
Przepraszam za czepialstwo.
Pozdrawiam w Panu !


A żeby nie było off-topa : CAŁA twórczośc x.Jana Twardowskiego nadaj się do tego wątku <3

Rita - 2011-05-10 21:33:24

Klasyczny przykład na dowolną interpretację tekstu... ;)
Wiesz, wydaje mi się, że większość ludzi nie odczytałaby tego tak bardzo "po zakonnemu" ;)
Zresztą, ja mam trochę niestandardowe myślenie i nigdy nie mieściłam sie w kluczu :P wszystkie moje interpretacje tekstów były ponoć bardzo dobre ale... wg. klucza ledwo 3 miałam :P

I coś, co mnie urzekło:

"Szukam Twojej twarzy Panie
w modlitwie sie zanurzam przeprowadzam moja pamiec
przez wszystkie wydarzenia dnia
ktoś sie do mnie uśmiechnął(to byłes Ty)
ktoś niespodziewanie przyszedł mi z pomocą(to byłes Ty)"

Miriam od Dzieciątka Jezus OCD

dzidziuś - 2011-05-11 14:53:26

Ależ owszem, ale cytaty, które tutaj prezentujemy nie odnoszą się chyba tylko do służby zakonnej. :) Zostałem powołany do życia, do radości, do szczęścia, do niesienia go innym. czemu to akurat ja się narodziłam? czyż nie było lepszych?

krótko rzecz ujmując: taki sens miałam na myśli :)

Hebronka - 2011-05-11 18:03:54

Ok, pokazałam tylko, jak ja to widzę, nie mam z tym problemu ;) Sądziłam po prostu, że w tym wątku chodzi o cytaty TYLKO z świętych i TYLKO odnoszące się do wiary.

Rita - 2011-05-11 23:18:40

Hehe, spójrz na poprzednią stronę i moje uwielbienie dla ,,Ludzi bezdomnych" Żeromskiego... ;)
Zresztą- jak w tytule wątku ,,Myśli świętych- i nie tylko" :)

"Nie ma drugiego człowieka takiego jak ty.Jesteś jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy, całkowicie oryginalny i niepowtarzalny. Nie wierzysz w to, ale naprawdę nie ma żadnego drugiego takiego jak ty. I żaden człowiek, którego kochasz, nie będzie już zwyczajnym człowiekiem. Jakaś osobliwa siła przyciągania promieniuje z niego. I ty zmieniasz się pod jego wpływem. Jemu możesz nawet powiedzieć: "Dla mnie nie musisz być nieomylny, bez błędów ani doskonały, bo: Ja przecież Ciebie lubię!"

Phil Bosmans

Hebronka - 2011-05-12 14:24:02

Ok. Może miałam dzień na czepianie się, przepraszam. Czyli można wrzucać cytaty wszystkich i nie tylko dotyczące wiary. Idę poszperać w notatkach, pewnie też mam w swoich zbiorach coś, czym warto się podzielić.

Boża owieczka - 2011-05-12 14:24:48

Nie wiem czy ktoś tu już ten cytat umieścił,ale dla mnie ma wielką wartość,podnosi na duchu w każdej sytuacji,działa lepiej niż prozac :angel:

"BÓG I JA - RAZEM TWORZYMY WIĘKSZOŚĆ"   św.Teresa z Avila :heart: :heart: :heart:

dzidziuś - 2011-05-26 15:42:33

"Nie mogę ci dać nic innego jak tylko podzielić się z tobą moim szaleństwem..." św.Franciszek :heart:

"Człowiek stworzony do miłości nie może bez niej żyć." św. Jan Maria Vianney

"W obliczu Boga wszystko ma doskonały sens i powiązanie." św. Edyta Stein

"We wszystkich rzeczach zachowaj wolność ducha i patrz, dokąd cię on prowadzi." św. Ignacy Loyola

"... niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie." św. Augustyn :heart:

Boża owieczka - 2011-06-06 17:30:19

Napisała to pewna postulantka,ale myślę,że każda z nas zadaje to pytanie:

"Jaką obrączkę dasz mi Panie,
czyjej miłości będę wierna?
Miłość kogoś będzie przyjęta
czy tylko Twoja jest mi Potrzebna?"


A to na chwile "ciemności"

"Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka,
który nie zaznawszy łaski nie odszedł od Boga
i niesie krzyż cięższy od innych krzyży,
krzyż duchowej ciemności."

Kiedy to przeczytałam pierwszy raz popłakałam(się,czy to dotyczy mnie?)


"Gdy człowiek porzuca swoje przeznaczenie serce cierpi najbardziej"
                                                                                                   Paulo Coehlo

A-psik - 2011-06-06 19:17:23

Ten cytat Coehlo jest mi bliski.

Kto obciążony upada, z trudnością będzie mógł powstać ze swym ciężarem.
Jeśli ślepy upada, nie podniesie się sam, a choćby się podniósł, pójdzie tam, gdzie nie należy. [Jan od Krzyża]

Nie słuchaj nigdy o słabościach ludzkich, a gdy się ktoś skarży, poproś pokornie, by nie mówiono o tym. [Jan od Krzyża] - tego wciąż się uczę...

Ogólnie zakochałam się w pismach Jana od Krzyża :)

Kasia K - 2011-08-20 12:30:17

-"Mój Oblubieniec jest piękny, kocham Go do szaleństwa".
-"Jezu, o Ciebie jest zazdrosna dusza moja, chcę zostać oblubienicą Twoją".
                                   bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

sanderka1000 - 2011-10-20 15:23:27

Nie mogłam znaleźć nigdzie tego tematu, jest tylko ten z cytatami tylko z Pisma Świętego. A mi chodzi o jakiekolwiek cytaty, niekoniecznie z Biblii. Jeżeli gdzieś widnieje ten temat to proszę o przeniesienie ;)

"Bóg pragnie Ciebie. Pragnie trwałego związku z Tobą. Modlitwa zatem to Twoja odpowiedź na pragnienie Boga. W modlitwie pozwalasz Bogu, by wyznał Ci miłość. Modlitwą zgadzasz się, by się do Ciebie zbliżył. W modlitwie podążasz za Bogiem w głąb siebie - ku uzdrowieniu" /o. Fabian Błaszkiewicz SJ/

Kasia K - 2011-10-20 16:20:49

"Pan Jezus jest blisko Ciebie"- bł.Franciszka Siedliska

dzidziuś - 2011-10-20 18:04:57

Kasiu, dzisiaj dostałam ten cytat w SMSie z Nieba- czyżbyś Ty też? Bo on jest piękny. Wyciągam w szkole na przerwie telefon i idę dalej z takim zacieszem na twarzy hehe :D

A ja lubię taki, bodajże św. Franciszka, a nawet jeśli nie to i tak jest ładny-
"Nie mogę dać Ci nic innego, jak tylko podzielić się z Tobą moim szaleństwem." :)

sanderka1000 - 2011-10-20 18:57:53

Też dostałam ten cytat na sms'a :)

Oczywiście nie mogłabym ominąć prostego "Bóg się zatroszczy!" Matki Magdaleny :) I "Odwagi dziecko! Bóg ci pomoże, ufaj Mu, wkrótce wszystko odmieni się na dobre" :)

sanderka1000 - 2011-10-23 20:47:45

O, tego nie zauważyłam ;) Nie wpadłam na to, żeby poszukać w modlitwie, a jak użyłam opcji 'Szukaj' to też nie wyszukało ;) No cóż... ;)

sanderka1000 - 2011-10-26 16:10:31

"Jak więc ważną rolę odgrywa w ekonomii Bożej twój lęk. Jest on po to, by prowokować w tobie akt wiary. Lęk jest próbą wiary i Pan Bóg dlatego go dopuszcza, abyś wzrastał w wierze. Ufność i wiara doskonalą się pośród lęków." /ks. Tadeusz Dajczar/

sanderka1000 - 2011-11-10 09:01:18

"Jezus czeka na kogoś, kto do Niego przyjdzie, usiądzie i Jego stóp i powie: Jestem tu. Mów. Opowiedz mi o sobie. Powiedz mi, jaki jesteś. Powiedz mi, Kim jesteś." /o. Adam Szustak OP/

sanderka1000 - 2011-11-18 08:10:14

"Być dzieckiem Boga znaczy oddać się całkowicie w ręce Boga, czynić Jego wolę, złożyć w Jego Boskie ręce swoje troski i swoje nadzieje, nie męczyć się obawa o przyszłość." /św. Teresa Benedykta od Krzyża/

Veronika - 2011-11-18 12:21:54

"Jeśli jest noc- musi być dzień,
jeśli łza- uśmiech,
jak źle- to i Bóg jest na pewno." ks. Jan Twardowski

"Ufac,to milczec i czekac cierpliwie,aż się spełni."-TGD

sanderka1000 - 2011-11-25 14:01:54

"Weź odpowiedzialność za wszystko, co uczyniłeś. Bóg nie odbiera niczego siłą. On szanuje twoją wolność, dlatego nie uwolni cię od tego, czego Mu nie chcesz oddać." /o. Adam Szustak OP/

sanderka1000 - 2011-12-07 22:25:43

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." /Mt 11,28/

Kasia K - 2011-12-16 20:43:24

"Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę.
To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba."

  św.Jan M.Vianney

sanderka1000 - 2012-01-04 15:03:28

"Jeśli chodzi o nas, Bóg nigdy nie daje za wygraną - jest to kolejna cudowna cecha Jego łaski. Okazuje nam dobroć i przychylność nawet wtedy, gdy my się poddajemy." /Terry Virgo/

Kasia K - 2012-01-04 17:08:16

"Cóż jest warte szukanie Boga w miejscach świętych, jeśli zgubiłeś Go w swoim sercu?"
          Anthony de Mello

"Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem."
               Albert Camus

"Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem, i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem."
           Mikołaj Bierdiajew

"Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy."
        Adam Mickiewicz

"Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. Najważniejsza rzecz na świecie to umieć być sobą."
       Michel de Montaigne

sanderka1000 - 2012-01-11 18:59:54

"Jedynym sensem modlitwy jest poświęcenie Bogu czasu. /ks.Twardowski/

sanderka1000 - 2012-01-16 12:23:29

"Boga zwyczajnie dostrzegamy po śladach jakie zostawia w duszy, kiedy ją do siebie przyciąga i kształtuje na swoje podobieństwo."

"Bóg sprawia, że w czasie modlitwy człowiek doświadcza różnych pragnień, nabiera przekonania co do pewnych spraw, uwalnia się od uczuciowych więzi, które wcześniej wydawały mu się nie do przezwyciężenia."

"Modlitwa ma swój rytm, swoje sukcesy i swoje porażki."

"Przyjaźń nie domaga się wstępnych deklaracji, tak jak relacje miłosne. Nie trzeba jej sobie obiecywać ani o niej zapewniać. Przyjaźń po prostu jest i trwa, rozwija się, nie skupiając uwagi na samej sobie. Jeżeli się już o niej mówi to wówczas, gdy jet już ugruntowana lub gdy stoi u progu próby."

"Przyjaźń nie szuka wyłączności."

Boża owieczka - 2012-01-16 15:55:32

" Wiara nie jest olśniewającą pewnością ; ma swoje ciemne noce,a także wielkie przestrzenie światła"

"Należy czynić dobro,aby było widać zło"

"Krzyż,który weźmiesz na siebie po drodze się zgubi.
Krzyż,którego nie przyjmiesz,będzie leżał ci w poprzek każdej drogi."

           "Z Tobą"

Nie cierpienie dla cierpienia
nie krzyż dla krzyża
nie piątek dla piątku
nie po to aby pytać
skąd co i dalej

Wszystko bez sensu.Za mało
lecz po to by być z Tobą
Pobiec.BaC się i zostać
skoro Ciebie bolało

                  Ks.Twardowski

sanderka1000 - 2012-01-18 10:33:24

"Wdzięczność oznacza umiejętność odnajdywania prezentów, które zostawia dla nas Bóg." /Titus Muller/

sanderka1000 - 2012-01-23 09:18:50

"To Ty decydujesz o tym, jaką drogą pójdziesz i kto lub co w Twoim życiu będzie najważniejsze." /o. Józef Witko/

dzidziuś - 2012-02-25 11:48:56

Każdego dnia i o każdej godzinie czuwać i być gotowym, aby doskonale spełniać to, co podoba się Bogu, wiedząc, że w chwili, w której się nie spodziewamy, Pan przyjdzie.
Bazyli Wielki

Kasia K - 2012-04-23 20:46:52

"Świętość jest akceptacją woli Bożej. Świętość nie jest luksusem dla nielicznych. Nie jest przeznaczona tylko dla niektórych ludzi. Przeznaczona jest dla Ciebie i dla mnie. Jest prostym obowiązkiem. Ponieważ uczysz się kochać, uczysz się być świętym, a żeby umieć kochać, musisz się modlić. Nasze postępy w zdobywaniu świętości zależą od Boga i od nas."

(bł. Matka Teresa z Kalkuty)

Ania - 2012-06-28 19:07:57

"Wierzyć - to znaczy nawet się nie pytać,
jak długo jeszcze mamy iść po ciemku."
ks. Jan Twardowski

kamcia - 2012-06-29 18:48:33

" I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni"

kamcia - 2012-06-29 18:51:18

i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli J8, 32

kamcia - 2012-07-17 13:07:16

"Każda z rąk wnosi do zespołu inną siłę, lecz łącząc się, tworzą całość mocniejszą od którejkolwiek z osobna. Dobrze wiedzą o tym ludzie z branży budowlanej: jedna belka o przekroju 5x10 cm może przenieść obciążenie 275 kg, ale dwie takie belki, zbite gwoździami, są w stanie utrzymać nie 550 kg (jak można by oczekiwać), ale aż 2213 kilogramów. Podobnie jest z nami. O wiele więcej możemy zdziałać razem niż w pojedynkę." - Sean Covey

kamcia - 2012-07-20 12:14:43

Lepiej zaufać temu, kto może na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności jest spragniony i głodny.
bł. Jan Paweł II

Honorat - 2012-07-20 14:48:03

bł. Honorat Koźmiński:
"Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa,
za zasadę - łaskę Chrystusa,
za regułę  - naukę Chrystusa,
za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa"

"Jak bez orania nic nie rośnie tak bez modlitwy"

"Celem naszego życia jest Chrystus"

"W Chrystusie znajdziesz wszystko, czego szukasz i pragniesz"

"Nie lękajmy się drogi trudnej i ciasnej"

"Miłość wskazuje drogę do szczęścia"

"Miłość Boża sięga tak daleko, jak żadna inna"

"Bóg mnie kocha jako arcydzieło rąk swoich"

Polecam perełkę z cytatami Ojac Honorata Koźmińskiego ( http://www.edycja.pl/produkty/ksiazki-u … aureola-13 oraz http://www.edycja.pl/produkty/ksiazki-u … aureola-14 )

Aniela Róża Godecka:

"Jeden jest tylko niezmienny przyjaciel - Bóg"

"Wiem, że wszystko co ze mną Bóg uczynił, uczynił dobrze i wielbię za to Jego święte Imię"

"Bóg mój i wszystko w Przenajświętszym Sakramencie"

"Każde Słowo Boże jest jako skarb największy"

"Bóg wszystko widzi"

"Bądź wola Twoja, Panie - to najlepsza modlitwa"

"W każdej okoliczności mówmy: Deo Gratias"

Polecam także eKartki ze słowami Anieli Róży Godeckiej. W tych cytatach zawarta jest duża mądrość i ufność w Wolę Bożą: http://honoratki.pl/index.php?option=co … sessionId=

Ania - 2012-08-03 19:05:53

"Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby pozyskać niektórych."

Veronika - 2012-08-04 12:23:04

"Być radosnym,dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać-to najlepsza filozofia" / św. Jan Bosco
"Wszystko mi wolno,ale nie wszystko przynosi korzyść" / św. Paweł
"Krzyż rozłożył bezradnie ramiona,kiedy przechodząc obok spytałem Go o drogę" / "Bóg,kasa i Rock'N'Roll" Hołownia&Prokop
"Im ciemniejsza noc,tym jaśniejszy dzień,światło ma moc i nie zgasi go cień" / "W ciemności" Luxtorpeda
"Świat umiera,powoli ginie,odrzuca perły,wybiera świnie" / "3000 śwń" Luxtorpeda

barbara75 - 2012-08-04 12:34:43

" zróbcie krok do przodu, pójdźcie w kochające ramiona Jezusa; uznajcie kościół za swój dom. Nikt nie powinien pozostawać na zewnątrz, bowiem od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół jest jeden i powszechny" papież Benedykt XVI

Kościół naszym domem!

Ania - 2012-08-07 22:04:47

Zaufałem drodze
wąskiej
takiej na łeb na szyję
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
nareszcie – powiedziała
martwiłam się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba – z nagrodą od ministra
i że cię diabli wzięli

ks. Jan Twardowski


Coraz bardziej lubię księdza Twardowskiego :)

Kasia K - 2012-08-17 22:01:01

"Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości".  Jan Paweł II

jan paweł - 2012-08-30 23:57:23

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." [JPII]

"Człowiek jest najgorszym źródłem prawdy o sobie." [dr House]

Ania - 2012-09-02 12:24:16

"Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych". bł. Jan Paweł II

Rita - 2012-09-02 13:43:05

,,Miłość to jest to, co pozostaje, nawet gdy zabrane zostało już wszystko. Nawet nadzieja." Anna Kamieńska
:heart:
,,Boga się nie udowadnia
Boga się poznaje
po tym że serce pęka i świat nie ustaje" ks.Jan Twardowski
:heart:
,,Jeśli miłość to tak jak wieczność bez przed i potem" ks.Jan Twardowski
:heart:
Nieraz wydawało się, że serce nie wytrzyma i pęknie- wytrzymało i nie pękło." ks.Jan Twardowski
:heart:
,,Nie odpoczywaj- walcz do ostatka." sł.B. s.Leonia Nastał
:heart:
,,To, co niezmienne, trzeba uznać za lepsze od tego, co niezmienne." św.Augustyn
:heart:
,,Bóg da kiedy chce i ile chce." bł.Franciszka Siedliska
:heart:

Ania - 2012-09-09 17:41:21

"Jeśli z kimś rozmawiasz, to rób to tak, jakby to była ostatnia osoba na ziemi."

Matka Teresa z Kalkuty

Honorat - 2012-09-09 21:29:19

podam swój ulubiony cytat w wersji graficznej

http://honoratki.pl/images/stories/cards/arg2.jpg

Kasia K - 2012-09-30 13:06:16

„Patrzcie w przyszłość, podejmując Nową Ewangelizację; nową w zapale, w metodzie, w środkach wyrazu”.
Jan Paweł II

Honorat - 2012-09-30 19:36:18

"Mierzcie wysoko! Strzała sama opadnie..."
SŁ. B.ks. Jan Berthier

barbara75 - 2012-10-01 10:10:35

Nie jestem byle kim, bo stworzył mnie NIE BYLE KTO! :)

kamcia - 2012-10-01 20:43:05

Chociażbyś mnie zabił, ja Ci ufać będę
s. Faustyna

Ania - 2012-10-07 22:35:47

„Najgorsze, co możesz zrobić, to całe życie siedzieć bezczynnie w łódce. Więc wstań, wyjdź i przejdź po wodzie. Wypłyń na głębię. A sam Bóg poda ci rękę”.

- Adam Szustak OP „Ewangelia dla nie normalnych”

kamcia - 2012-10-08 10:54:27

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą Św. Augustyn

Hebronka - 2012-10-24 17:18:47

muszę podzielić się cytatem, który znalazłam przed chwilą:
NIE MA CHRZEŚCIJAŃSTWA DLA MIERNOT ;-) !

Kasia K - 2012-11-03 10:20:27

“Umieć milczeć o sobie – to pokora.
Umieć milczeć o wadach drugich- to miłość bliźniego.
Nie mówić nie w porę i nie na miejscu – to roztropność.
Nie mówić o przykrościach – to bohaterstwo.
Umieć milczeć – to znak świętości! ”

(Nie znam autora, jak znacie to podajcie)

* * *

"Bóg pozwala na trudy swoich wybranych, pragnie zniszczyć w nich winę, coraz bardziej ich uniżyć, wystawić na próbę ich cnotę i uczynić z nich przykład cierpliwości."    Św. Albert Wielki.

Kasia K - 2013-02-09 21:26:36

„Jeśli czynimy wszystko to co jest w naszej mocy, to Bóg uczyni to co jeszcze pozostało do zrobienia”.
Św. Arnold Janssen

terestynkaa - 2013-02-18 18:24:02

Bądź dobrą rzeką. Niech przychodzą do Ciebie spragnieni ludzie.

karmolcia - 2013-02-23 08:19:17

"Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób... Ot­wiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć."

A to taka moja mała myśl dotycząca przyjaźni, jest owocem doświadczeń:
Przyjaźń to piękna relacja, która dzięki otwarciu dwóch serc i wzajemnemu zaufaniu dojrzewa, wzrasta i zmienia ludzi nią połączonych. Rodzi niezwykłą radość z samego faktu "posiadania" przyjaciela, bo wtedy wiemy, że nigdy nie jesteśmy sami, że możemy przyjacielowi powiedzieć wszystko i dać najwięcej ile mamy - nasze serce.

karmolcia - 2013-03-16 13:00:32

"Jestem jedynie małym ołówkiem  w  dłoni naszego Pana. On lubi ten ołówek  ostrzyć i temperować. Lubi pisać albo rysować, co i gdzie chce. Gdy to, co zostało napisane lub narysowane, jest dobre, nie chwalimy ołówka czy zastosowany materiał, lecz Tego, Który się nim posłużył."
Bł. Matka Teresa z Kalkuty :heart:

Hebronka - 2013-07-10 21:35:35

bop czasem trafiam na takie cytaty w internecie, o których wiem, że koniecznie muszę się nimi podzielić!
Oto jeden z nich:

"Jeśli przestałeś chodzić do kościoła bo widzisz tam jedynie samych hipokrytów, pamiętaj, że Kościół jest szpitalem dla grzeszników a nie muzeum świętych"

nie wiem, kto jest autorem, ale myślę, że godne zapamiętania!


a Wy - znacie jakieś cytaty, powiedzenia, slogany godne zapamiętania?

Hebronka - 2013-07-10 23:56:04

Wiara jest zdolnością do życia z wątpliwościami, na przekór nieobecności znaków, na przekór braku pocieszeń


ciekawy artykuł: http://www.rp.pl/artykul/9157,1027215-J … a.html?p=3

zimowa_dusza - 2013-07-11 08:52:39

Cytat, który towarzyszy mi od dłuższego czasu:
"Dla mnie głównym dowodem istnienia Boga jest radość, jaką czuję, kiedy pomyślę, że Bóg jest" Rene Le Senne

ania69 - 2013-07-11 15:58:30

"Nie szukaj Boga w zaświatach, On jest przy tobie" Matka Teresa
"Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym" Mahatma Ghandi

karmolcia - 2013-07-12 16:23:11

"Szatan nie bierze się za byle kogo."

GP - 2013-07-12 19:50:20

"Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą" św. Augustyn

karmolcia - 2013-07-13 09:28:32

"Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć."

Malwida von Meysenbug

ania69 - 2013-07-13 12:22:40

"Kocha się nie za cokolwiek, lecz mimo wszystko kocha się za nic" ks. Jan Twardowski

s. Laura - 2013-07-14 20:18:53

" KOCHAJ I CZYŃ CO CHCESZ" ŚW. AUGUSTYN

Beatrice - 2013-07-20 12:24:49

Nie ten jest nie­szczęśli­wy, kto czy­ni coś na roz­kaz, lecz ten, kto wbrew swo­jej wo­li. Wytwórzmy te­dy w so­bie ta­kie us­po­sobienie, aby chcieć te­go, cze­go zażąda bieg rzeczy...

Seneka Młodszy :D

GP - 2013-08-01 16:27:19

A to fragmenty "Dzienniczka" św. siostry Faustyny, który dostałem na pamiątkę bierzmowania od świadka - mojego brata. Wypisał je na 1. stronie z dedykacją :) :

"Gdy patrzę w przyszłość, ogarnia mnie trwoga,
Ale po cóż zagłębiać się w przyszłość?
Dla mnie jest tylko chwila obecna droga (...)
O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała (...)
  A więc z ufnością w Miłosierdzie Twoje,
  Idę przez życie jak dziecko małe
  I składam Ci codziennie w ofierze serce moje
  Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę." ("Dzienniczek", 2)
"O prawdo, o życie cierniste!
By przejść przez ciebie zwycięsko,
Trzeba się oprzeć o Ciebie Chryste,
I z Tobą być zawsze blisko." ("Dzienniczek", 1654)

Jk5,12 - 2013-08-26 10:37:13

Żyj tak,aby ludzie pytali Cię o Boga.

                                                Jan Paweł II

ania69 - 2013-08-26 20:06:41

"Mój synu, próbuj postępować raczej zgodnie z wolą innych niż swoją. Zawsze staraj się posiadać mniej niż więcej. Zawsze wybieraj najskromniejsze miejsce i dąż do tego, by mniej znaczyć niż wszyscy inni. Zawsze zmierzaj ku temu i módl się o to, by w twoim życiu całkowicie urzeczywistniała się wola Boga. Przekonasz się, że człowiek, który bierze sobie to wszystko do serca, będzie poruszał się po krainie ciszy i pokoju" bł Jan XXIII

Katrine20.05 - 2014-01-21 23:09:11

"Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć"- św. Tereska od Dzieciątka Jezus

Veronika - 2014-01-22 14:50:06

"Słuchaj, żeby zrozumieć, wiedzieć i żyć w zgodzie z prawdą, którą poznałeś. Nie wystarczy znać drogę, trzeba w nią wyruszyć i przebyć ją.
Gdziekolwiek pójdziesz, potrzebujesz do tego własnych nóg.." św. Charbel

Rita - 2014-04-05 17:29:18

,,Boga się nie udowadnia
Boga się poznaje
po tym, że serce pęka i świat nie ustaje" ks.J.Twardowski